VVS

Genom att anlita våra elektriker för säkra elinstallationer kan ni känna er trygga med att noggranna felsökningar utförs på rätt sätt. Dolda kopplingspunkter och trasiga elinstallationer kan leda till brand. Omtrådning och byte av elcentral är då en åtgärd som kommer bibehålla säkerheten i er elanläggning framöver. Det är därför viktigt att anlita en certifierad elektriker från Apex Elinstallationer i Stockholm för optimal elsäkerhet.

Nätverksinstallationer

Det är av oerhörd vikt att ha ordentlig arbets- och allmänbelysning installerad för en god arbetsmiljö. Apex elinstallationer installerar uttagsmöjligheter fackmannamässigt ihop med kanalisering för el, tele och data.

Trådlöst

Sänk dina energiförbrukning i Stockholm med upp till 80 % genom att byta ut befintliga armaturer mot energismartare belysning!

Idag skär företag ner på onödiga kostnader men det man oftast inte tänker på är vilken belysning man har på sin arbetsplats.

Serviceavtal

Kontakta oss gärna för en offert om ni är intresserad att anlita Apex Elinstallationer Ab som serviceelektriker till er verksamhet.